The Jews of the Mediterranean

International Conference on
The Jews of the Mediterranean
Bucharest, New Europe College, 24-25 May 2012

The University of Bucharest
The Faculty of Letters
The “Goldstein-Goren” Center of Jewish Studies

Conference Program

Thursday 24th of May 2012

1st Session

Chair and opening remarks: Andrei Oişteanu, Institutul pentru Istoria Religiilor – Academia Română, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren” – Universitatea din Bucureşti
10.00 Opening of the Works of the Conference
10.15 Anca Manolescu, Cercetător şi publicist: Filon din Alexandria şi întâlnirea religiilor ca filozofii (Philon of Alexandria and the Phylosophical Encounter of Religions)
10.40 Andrei Cornea, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren”, Secţia de Studii Europene – Universitatea din Bucureşti: The Jewish Shabbat – A Day of Fast?

11.05 – 11.20 Coffee Break

11.20 Adrian Pirtea, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren” – Universitatea din Bucureşti, Freie Universiät, Berlin:  Late Byzantine Jewry and the Transfer of Islamic Esotericism to Europe
11.45 Cristina Ciucu, CNRS, Paris: (Again) on Tzimtzum and Exile – On the Circulation of Some Kabbalistic Ideas in the Mediterranean World during the 15th.-16th. Centuries

12.10 – 12.30 Discussions

12.30 – 14.30 Lunch

2nd. Session

Chair: Andrei Cornea, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren”, Secţia de Studii Europene – Universitatea din Bucureşti
15.00 Roberto Bachmann, Portuguese Association of Jewish Studies, Lisbon: The Portuguese Jewish and Marrano Diaspora and Their Integration among the Mediterranean (Jewish) Communities upon Their Exodus from Portugal after 1506
15.25 Măriuca Stanciu, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren” – Universitatea din Bucureşti, Biblioteca Academiei Române: Jewish Dukes and Romanian Voievodas – On the Ties between the Sephardic Ottoman Elite and Romanian Princes
15.50 Ivan Biliarsky, Bulgarian Academy of Science, Varna University: Two Documents Concerning the Matrimonial Relations among the Balkan Jews in the Late Middle Ages
16.15 Carol Iancu, Université „Paul Valery”, Montpellier: Evreii din Marsilia: un secol de istorie, de la Revoluţia Franceză la Afacerea Dreyfus

16.40 – 17.00 Discussions

17.00 More discussions over a glass of Rotenberg wine

Friday 25th of May 2012

1st Session

Chair: Liviu Rotman, SNSPA, CSIER, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren” – Universitatea din Bucureşti
10.00 Silvia Planas Marce, Museu d’Historia des Jueus i L”Institut d’Estudis „Nahmanides”, Girona: Daughers of Sarah, Mothers of Israel, Jewish Women of Girona
10.25 Minna Rozen, Haifa University: Romans in Istanbul: Tombstones and Manuscripts Tell the Story of a Jewish Family
10.50 Delia Bălăican, Biblioteca Academiei Române: Tipografia Samitca în viaţa urbei craiovene la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX (The Samitca Printing Press Co. and Its Influence on Craiova Urban Development during the Late 19th  and the Beginning of the 20th. centuries

11.15 – 11.30  Coffee Break

11.30 Victor Neumann Universitatea de Vest, Filiala Academiei Române, Timisoara:
Sefarzi şi ashkenazi în oraşele transilvano-bănăţene în secolele XVII- XVIII (Sephardim and Ashkenazim in Transylvania and Banat cities during the 17th – 18th centuries)
11.55 Yolanda Constantinescu, Academia de Muzica, CRIFS, Academia Română, Bucureşti: O privire asupra personalităţii lui Dimitrie Cantmir: sefarzi şi muzica sefardă (On Dimitrie Cantemir’s Personality Regarding the Sephardim and Sephardic Music)
12.20- 12.45 Discussions

12.45 – 15.00 Lunch

2nd Session

Chair: Mariuca Stanciu, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren” – Universitatea din Bucureşti, Biblioteca Academiei Române:
15.00 Karen Gerson Sarhon, Ottoman-Turkish Sephardic Culture Research Center, Istanbul: The Ladino Database Project Results as insight to the Current Situation of Judeo-Spanish in Turkey
15.25 Liviu Rotman, SNSPA, CSIER, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren” – Universitatea din Bucureşti: Continuitate şi înnoire în comunitatea sefardă din Bucureşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Continuity and Renewal within the Bucharest Sephardic Community during the 2nd. Half of the 19th. Century)
15.50 Cristina Toma, Societatea Romana de Radio: Bucureşti – panoramă sefardă (Bucharest – A Sephardic Outlook)
16.15 Alina Popescu, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein-Goren”, Universitatea din. Bucureşti, Biblioteca Academiei Române, Bucuresti: Bucureştiul sefard şi sinagogile sale (Sephardic Bucharest and Its Synagogues)

16.40 Discussions

17.00 Closing of the works of the conference